11
Dec
20:10

                           

Az iskola bemutatása

  

„Fény vagy Te is; lobogj hát!

Melegíts és égess!

Hinned kell, hogy a világ

Teveled is ékes.”

                                                                         Tóth Árpád

 

Az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola pedagógusai minden erőnkkel és tudásunkkal arra törekszünk, hogy tanítási óráinkon és szakköreinken, iskolai és iskolán kívüli tevékenységeinkben megteremtsük a tanulóink testi-lelki-szellemi fejlődésének egyensúlyát.

Fontosnak tartjuk, hogy megőrizzük értékeinket, ápoljuk meglévő hagyományainkat, újakat teremtsünk, segítsük a gyerekeket az új iránti fogékonyságra.

Az iskola dolgozóinak célja:

  • tanulóink tanítási órákon, szakkörökön, iskolai és iskolán kívüli tevékenységeiken megfelelő sikerszerzési lehetőségeket kapjanak,
  • minden iskolai és iskolán kívüli tevékenységünket a gyermek sokoldalú fejlesztésének rendelünk alá.

Nevelőtestületünk vállalja, hogy a korszerű ismeretek átadása érdekében folyamatosan képzi magát.

A közoktatásban dolgozó valamennyi munkatársunk vállalja, hogy önmaga sokoldalú fejlesztésével hozzájárul céljaink megvalósításához, melyhez számítunk a szülők aktív együttműködésére is.

Intézményünk Apagy községben, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházától keletre 16 km-re található. Iskolánk a település központjában szép, rendezett környezetben helyezkedik el. Minden évfolyamon egy osztályt indítunk, nem rendelkezünk speciális tagozattal. A nyolc tanulócsoport mellett még indítunk két napközis csoportot, illetve egy tanulószobai csoportot. Tanulólétszámunk az utóbbi években emelkedett, 170 és 190 fő között váltakozik. A bejáró tanulók öt településről érkeznek hozzánk, ami örömmel tölt el bennünket, hiszen a szülők szívesen választják iskolánkat.

A tanulóink összetételében a fiúk-lányok aránya nagyjából azonos. Viszonylag kevés a hátrányos helyzetű és még kevesebb a halmozottan hátrányos helyzetű tanuló.

Tantestületünk 15 pedagógusból áll, mindannyian lelkiismeretesek, többségük tapasztalt, munkáját örömmel végző szakember.

A pedagógusok két munkaközösséget alkotnak, van egy alsós és egy felsős munkaközösség. A szakos ellátottság az utóbbi években 100 %-os volt.

Intézményünkben két alapfokú művészeti iskola van jelen. Az egyik a Vivaldi Alapfokú Művészeti Iskola, ahol hangszeres oktatást vehetnek igénybe tanulóink. A másik a T-Dance tánciskola, ahol társastáncoktatásban vehetnek részt az alsós tagozatos tanulók.

Az intézményünk jól együttműködik az autonóm közösségeivel. Ezek a közösségek a diákönkormányzat, a szülői munkaközösség, az intézményi tanács és a szakszervezet. Építő együttműködéssel segítik az intézmény munkáját.

Az intézmény tárgyi feltételei 2005 és 2010 között több lépcsőben, de szinte egy teljes modernizáció történt. Megtörtént a nyílászárók és burkolatok cseréje, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés, villamoshálózat felújítása, teljes akadálymentesítés, új székek és padok beszerzése, internethálózat kiépítése, IKT eszközök telepítése, napelemes rendszer telepítése. Mindezek következtében elmondhatjuk, hogy nagymértékben javultak a nevelő-oktató munka tárgyi feltételei. Természetesen az informatikai eszközök gyorsan elavulnak, így most ezek fejlesztésére van nagy szükségünk. Iskolánk bekerült a Digitális Nemzetfejlesztési Programba, melynek révén rövidesen nagy előrelépés várható ezen a területen.

Kiemelt hangsúlyt fektetünk az állagmegóvásra, hogy az épület és berendezései minél tovább szolgálhassák az idejáró tanulókat.

Intézményünk 2012. december 31-ig többcélú intézményként működött (bölcsőde, óvoda, iskola) önkormányzati fenntartásban.

2013. január 1-től megszűnt a többcélú intézmény és az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola fenntartója és működtetője is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ lett.

Továbbtanulási mutatók:

Az utóbbi tanévekben mindig 100 %-os volt a továbbtanulási mutató. Örömünkre szolgált, hogy a megye „elit” középiskoláiba is be tudtak kerülni a legjobb tanulóink. Az iskolatípusok között sokáig a gimnáziumok vezettek, de az arány kezd megváltozni a szakközép- és szakiskolák irányába. Tanulóink kellő alapot szerezhetnek ahhoz, hogy megállják helyüket a középfokon. A gimnáziumokban megtartják eredményeiket, a szakiskolások pedig még jobb átlagot produkálnak.

 

A 2018/2019-es tanévben az intézményünk pedagógusai:

 

Benga András - intézményvezető – biológia-földrajz

Siklódi Lászlóné - intézményvezet-helyettes – tanító

Babály Krisztián - informatika-rajz

Benga Andrásné - német-történelem

Bíróné Repelik Edit - tanító – alsós munkaközösség vezető

Gere Tünde - tanító

Juhász Mihályné - tanító

Kulcsárné Balázsi Erika - matematika – felsős munkaközösség vezető

Kun Zoltánné - tanító

Németh Attila - testnevelés

Orosz Boglárka - magyar-pedagógia

Pálné Gönczi Erzsébet - kémia-biológia-környezetvédelem

Siposné Balogh Anna - földrajz-testnevelés – diákönkormányzat vezető

Szabó Anita - tanító

Tolnai Anita - magyar-történelem

  

Technikai dolgozók:

  

Tisza Károlyné - iskolatitkár

Siklódi Attila - rendszergazda

Hegedüs Zoltán - karbantartó

Baranyai Istvánné - takarítónő

Szlávik Jánosné - takarítónő

   

Elérhetőségeink:

 Cím:

 Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola

4553, Apagy, Béke u. 2.

 Telefon:

 42/548-010; 42/548-011.

 E-mail:

 zriiskapagy@gmail.com

 Facebook:  

https://www.facebook.com/altalanosiskola.zrinyiilona.3?fref=ts

 

Honlap:

www.apagyiiskola.hu

 

Fenntartó:

Nyíregyházi Tankerületi Központ

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B

nyiregyhaza@kk.gov.hu

  

Apagy, 2018. november 16.

  

 

 

Benga András                                     Siklódi Lászlóné

                   intézményvezető                          intézményvezető-helyettes            

 

Copyright