EFOP-4.1.3-17-2017-00402

A Nyíregyházi Tankerületi Központ 38,76 millió forint uniós támogatást nyert el „Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című pályázati felhívás keretében benyújtott, EFOP-4.1.3-17-2017-00402 azonosító számú projektje megvalósítására, az Új Széchenyi Terv keretében. A 100 %-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatásnak köszönhetően megvalósult a főépület belső felületeinek és fa nyílászáróinak festése, a homlokzati nyílászárók cseréje, az elkopott, elhasználódott padlóburkolatok pótlása, javítása, felújítása, valamint a sportcsarnok padlócseréje, és a tornaterem fűtési rendszerének az iskola épületéről történő leválasztása is. A támogatásnak köszönhetően iskolai bútorok beszerzésére is sor került.

Az Európai uniós támogatás segítségével megvalósuló beruházás elsődleges célja, hogy a megfelelő tanulási környezet, és a minőségi oktatáshoz szükséges értékközvetítő, támogató nevelés az Apagyi Zrínyi Ilona Általános Iskola tanulói számára is biztosított legyen. A támogatásnak köszönhetően magvalósult fejlesztés keretében, a mindennapos testnevelés biztosításának segítéséhez, a tornaterem padlójának cseréjét, a tornaterem teljes festését, illetve a tornaterem használati ideje és módja miatt szükségessé vált a fűtési rendszer átalakítását, és az iskolaépülettől történő leválasztását végeztük el. Megvalósult továbbá az épületen belüli folyosók, közlekedők, tantermek, nevelői szoba, irodák, vizes helyiségek, öltözők fal és mennyezeti felületeinek javítása, festése, illetve a belső fa ajtók festése is. Emellett, az oktató, nevelő munkához használt helyiségek, tantermek kopott parkettájának csiszolása, lakkozása, javítása is megvalósult. Az elavult faszerkezetű nyílászárok bontása után, új korszerű műanyag nyílászárók kerültek beépítésre, a párkányok cseréjével együtt. A minőségi oktatás tárgyi feltételeinek biztosítása érdekében, a támogatásnak köszönhetően iskolabútorok beszerzésére is sor kerülhetett.

A felújítás eredményeként létrejött infrastrukturális háttér nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az állami fenntartású köznevelési intézmények megelőzzék, illetve csökkentsék az intézmény tanulói lemorzsolódását, illetve a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.

Ide kattintva a sajtóközleményt olvashatja

 

 

Copyright